the inner
1 Imparati 22:27
şi să le spui: „Aşa vorbeşte împăratul: „Puneţi pe omul acesta la închisoare şi hrăniţi-l cu pâinea şi cu apa întristării, până când mă voi întoarce în pace.”
Ieremia 37:15
Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit şi l-au aruncat în temniţă, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă.
Ieremia 37:16
Aşa a intrat Ieremia în temniţă şi în gherlă, unde a stat multă vreme.
Ieremia 38:26
să le răspunzi: „Am rugat pe împărat să nu mă trimită iarăşi în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!”
Plangerile lui Ieremia 3:53-55
53
Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă şi au aruncat cu pietre în mine.
54
Mi-au năvălit apele peste cap, şi ziceam: „Sunt pierdut!”
55
Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
and made
2 Cronici 16:10
Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor.
Iov 13:27
Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,
Iov 33:11
îmi pune picioarele în butuci, îmi pândeşte toate mişcările.”
Psalmi 105:18
I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
Ieremia 20:2
Şi Paşhur a lovit pe prorocul Ieremia şi l-a aruncat în temniţa cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în Casa Domnului.
Ieremia 29:26
„Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi în Casa Domnului peste toţi nebunii şi peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci şi în fiare.