would
Faptele Apostolilor 15:37
Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan, numit Marcu;
Faptele Apostolilor 15:40
Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat, după ce a fost încredinţat de fraţi în grija harului Domnului.
and took
Faptele Apostolilor 15:20
ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.
1 Corinteni 7:19
Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
1 Corinteni 9:20
Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;
Galateni 2:3
Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur
Galateni 2:8
căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine apostolul Neamurilor –
Galateni 5:1-3
1
Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.
2
Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
3
Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.
Galateni 5:6-3