Troas
Faptele Apostolilor 16:11
După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.
Faptele Apostolilor 20:5
Aceştia au luat-o înainte şi ne-au aşteptat la Troa.
2 Corinteni 2:12
Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă în Domnul,
2 Timotei 4:13
Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele.