disputed
Faptele Apostolilor 17:2-4
2
Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
3
dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”
4
Unii din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila.
Faptele Apostolilor 14:1-4
1
În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel, că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut.
2
Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele Neamurilor împotriva fraţilor.
3
Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.
4
Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii.
devout
Faptele Apostolilor 8:2
Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire.
Faptele Apostolilor 10:2
Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 13:16
Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi!
daily
Proverbe 1:20-22
20
Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
21
strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22
„Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
Proverbe 8:1-4
1
Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
2
Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
3
şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
4
„Oamenilor, către voi strig, şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
Proverbe 8:34-4
Ieremia 6:11
Eu sunt aşa de plin de mânia Domnului, că n-o pot opri. – „Toarn-o peste copilul de pe uliţă şi peste adunările tinerilor. Căci şi bărbatul şi nevasta vor fi prinşi, şi bătrânul şi cel încărcat de zile.
Matei 5:1
Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
Matei 5:2
Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
Marcu 16:15
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Luca 12:3
De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.
2 Timotei 3:2
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
2 Timotei 3:5
având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.