Miletus
Faptele Apostolilor 20:17
Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii.
2 Timotei 4:20
Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet.