in
Faptele Apostolilor 1:13
Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.
Luca 22:12
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi paştile.”