and went
Faptele Apostolilor 18:22
S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim şi, după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia.
Faptele Apostolilor 25:1
Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile, s-a suit de la Cezareea în Ierusalim.
Faptele Apostolilor 25:6
Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile; apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a şezut pe scaunul de judecător şi a poruncit să fie adus Pavel.
Faptele Apostolilor 25:9
Festus, care voia să capete bunăvoinţa iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: „Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?”