the brethren
Faptele Apostolilor 15:4
Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
Romani 15:7
Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.
Evrei 13:1
Stăruiţi în dragostea frăţească.
Evrei 13:2
Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri.
3 Ioan 1:7
căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri.
3 Ioan 1:8
Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.