unto
Faptele Apostolilor 15:13
Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!
Matei 10:2
Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
Galateni 1:19
Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.
Galateni 2:9
şi, când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.
Iacov 1:1
Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Sănătate!
all
Faptele Apostolilor 15:2
Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.
Faptele Apostolilor 15:6
Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
Faptele Apostolilor 15:23
Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!
Faptele Apostolilor 20:17
Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii.