taken
2 Corinteni 2:13
n-am avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea, mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.
they
Ioan 1:11
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
Ioan 7:53
(Şi s-a întors fiecare acasă.
Ioan 16:32
„Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
Ioan 19:27
Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă.