and saluted
Faptele Apostolilor 21:19
După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.
Faptele Apostolilor 18:22
S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim şi, după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia.
Faptele Apostolilor 25:13
După câteva zile, împăratul Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus.
1 Samuel 10:4
Ei te vor întreba de sănătate şi-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor.
1 Samuel 13:10
Pe când sfârşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine.
Matei 5:47
Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
Evrei 13:24
Spuneţi sănătate tuturor mai marilor voştri şi tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate.
abode
Faptele Apostolilor 21:10
Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea
Faptele Apostolilor 28:12
Am ajuns la Siracusa şi am rămas acolo trei zile.