Touching
Faptele Apostolilor 4:2
foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
Faptele Apostolilor 23:6
Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în judecată.”
Faptele Apostolilor 26:6-8
6
Şi acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri
7
şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi şi noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei!
8
Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii?
Faptele Apostolilor 28:20
De aceea, v-am chemat să vă văd şi să vorbesc cu voi; căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanţ.”