having
Faptele Apostolilor 24:10
După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea.
Faptele Apostolilor 24:24
După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus.
Faptele Apostolilor 26:3
căci tu cunoşti foarte bine toate obiceiurile şi neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă.
When
Faptele Apostolilor 24:7
dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă
Faptele Apostolilor 18:20
care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit,
Faptele Apostolilor 25:26
Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el; de aceea l-am adus înaintea voastră, şi mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie.
Deuteronom 19:18
Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,