most
Faptele Apostolilor 23:26
„Claudius Lisias către preaalesul dregător Felix: Plecăciune!
Faptele Apostolilor 26:25
„Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.
Luca 1:3
am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele,