And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.
Psalmi 74:20
Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
Proverbe 12:10
Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
Eclesiastul 9:3
Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare: anume că aceeaşi soartă au toţi. De aceea şi este plină inima oamenilor de răutate şi de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Şi după aceea? Se duc la cei morţi.
Marcu 15:15-20
15
Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.
16
Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.
17
L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.
18
Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
19
Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.
20
După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
Luca 23:40
Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?
Luca 23:41
Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.”