great reasoning
Faptele Apostolilor 28:25
Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri,
Matei 10:34-36
34
Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36
Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.
Luca 12:51
Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare.
Ioan 7:40-53
40
Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul.”
41
Alţii ziceau: „Acesta este Hristosul.” Şi alţii ziceau: „Cum, din Galileea are să vină Hristosul?
42
Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David?”
43
S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.
44
Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.
45
Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?”
46
Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”
47
Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?
48
A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din farisei?
49
Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!”
50
Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis:
51
„Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?”
52
Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”
53
(Şi s-a întors fiecare acasă.