stood
Faptele Apostolilor 23:7-9
7
Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei, şi adunarea s-a dezbinat.
8
Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă.
9
S-a făcut o mare zarvă; şi câţiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?”
Psalmi 76:10
Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
Ioan 7:50-53
50
Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis:
51
„Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?”
52
Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”
53
(Şi s-a întors fiecare acasă.
Gamaliel
Faptele Apostolilor 22:3
„Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi.
a doctor
Luca 2:46
După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări.
Luca 5:17
Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.
and commanded
Faptele Apostolilor 4:15
Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei