Judas
Luca 2:1
În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
Luca 13:1
În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
he also
Iov 20:5-9
5
biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
6
Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri, şi capul i-ar ajunge până la nori,
7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
8
Va zbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
9
Ochiul care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
Psalmi 7:14
Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea:
Psalmi 7:15
face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.
Psalmi 9:15
Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.
Psalmi 9:16
Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire)
Matei 26:52
Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.
Luca 13:1
În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
Luca 13:2
„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel?