which
Faptele Apostolilor 3:2
Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.
Faptele Apostolilor 4:22
Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
Faptele Apostolilor 14:8
În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.
Marcu 5:25
Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.
Marcu 9:21
Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el.
Luca 13:16
Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?”
Ioan 5:5
Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
Ioan 9:1
Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
Ioan 9:21
Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”
and was
Marcu 2:3-11
3
Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
4
Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
5
Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
6
Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
7
„Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
8
Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
9
Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”?
10
Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
11
„Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”