she was
Ioan 11:3
Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”
Ioan 11:4
Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
Ioan 11:36
Atunci iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!”
Ioan 11:37
Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”
in an
Faptele Apostolilor 1:13
Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.
Faptele Apostolilor 20:8
În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.
Marcu 14:15
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.”