he gave
Faptele Apostolilor 3:7
L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele;
Marcu 1:31
El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.
widows
Faptele Apostolilor 6:1
În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele.
Iov 29:13
Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.
Psalmi 146:9
Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
Luca 7:12
Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.
he presented
Faptele Apostolilor 20:12
Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.
Geneza 45:26
Şi i-au spus: „Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte toată ţara Egiptului.” Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea.
1 Imparati 17:23
Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă din odaia de sus şi l-a dat mamei sale. Şi Ilie a zis: „Iată, fiul tău este viu.”
Luca 7:15
Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.