and many
Faptele Apostolilor 9:35
Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul.
Faptele Apostolilor 11:21
Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.
Faptele Apostolilor 19:17
Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit.
Faptele Apostolilor 19:18
Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.
Ioan 11:4
Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
Ioan 11:45
Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
Ioan 12:11
căci din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.
Ioan 12:44
Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.