whosoever
Ioel 2:32
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.
Faptele Apostolilor 2:21
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”