So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Romani 12:4
Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
1 Corinteni 10:17
Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.
1 Corinteni 12:12-14
12
Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14
Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
1 Corinteni 12:20-14
1 Corinteni 12:27-14
1 Corinteni 12:28-14
Efeseni 1:23
care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.
Efeseni 4:25
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
Efeseni 5:23
căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
Efeseni 5:30
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
Coloseni 1:24
Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.
Coloseni 2:19
şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.