Their feet are swift to shed blood:
Proverbe 1:16
Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
Proverbe 6:18
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
Isaia 59:7
Picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.
Isaia 59:8
Ei nu cunosc calea păcii, şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele nu cunoaşte pacea. –