death
Romani 5:17
Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!)
Romani 5:21
pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.
Geneza 4:8
Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.
Geneza 5:5-31
5
Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6
La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7
După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8
Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9
La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10
După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11
Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12
La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18
La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
25
La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28
La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29
El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
Geneza 7:22
Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit.
Geneza 19:25
A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi tot ce creştea pe pământ.
Exod 1:6
Iosif a murit, şi toţi fraţii lui, şi toată vârsta aceea de oameni.
Evrei 9:27
Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,
even
Romani 8:20
Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
Romani 8:22
Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.
Exod 1:22
Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: „Să aruncaţi în râu pe orice băiat care se va naşte şi să lăsaţi pe toate fetele să trăiască.”
Exod 12:29
La miezul nopţii, Domnul a lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă, şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
Exod 12:30
Faraon s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui, şi toţi egiptenii; şi au fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.
Iona 4:11
Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”