the brethren
Romani 16:16
Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.
Romani 16:21
Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele. –
Romani 16:23
Gaiu, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.
2 Corinteni 13:13
Toţi sfinţii vă trimit sănătate.
Filipeni 4:22
Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului.
Filimon 1:23
Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
Filimon 1:24
tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
Evrei 13:24
Spuneţi sănătate tuturor mai marilor voştri şi tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate.
Greet
2 Corinteni 13:12
Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o sărutare sfântă.
1 Tesaloniceni 5:26
Spuneţi sănătate tuturor fraţilor, cu o sărutare sfântă.
1 Petru 5:14
Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toţi care sunteţi în Hristos Isus! Amin.