that
Galateni 5:13
Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.
Galateni 6:1
Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.
Galateni 6:2
Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.
Galateni 6:10
Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.
Iuda 1:22
Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
Iuda 1:23
căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.