And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt: and thou shalt observe and do these statutes.
Deuteronom 16:15
Să prăznuieşti sărbătoarea şapte zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege Domnul; căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale, şi de aceea să fii vesel.
Deuteronom 15:15
Să-ţi aduci aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat: de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta.
Plangerile lui Ieremia 3:19
Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
Plangerile lui Ieremia 3:20
Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
Romani 6:17
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
Romani 6:18
Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –
Efeseni 2:1-3
1
Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre
2
în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
3
Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
Efeseni 2:11-3