Remember
Psalmi 44:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.
Psalmi 77:5
Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară.
Psalmi 119:52
Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne, şi mă mângâi.
Isaia 63:11
Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt,
many generations
Psalmi 10:6
El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire!”
Psalmi 77:8
S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
ask
Deuteronom 4:32
Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva?
Exod 13:14
Şi când te va întreba fiul tău într-o zi: „Ce înseamnă lucrul acesta?”, să-i răspunzi: „Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei;
Judecatori 6:13
Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
Iov 8:8-10
8
Întreabă pe cei din neamurile trecute şi ia aminte la păţania părinţilor lor. –
9
Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. –
10
Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi şi vor scoate din inima lor aceste cuvinte:
Psalmi 44:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.
Psalmi 77:5
Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară.
Psalmi 77:6
Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
Psalmi 77:11
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
Psalmi 77:12
da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
Psalmi 78:3
Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
Psalmi 78:4
nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
Isaia 46:9
Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.