I have
Filipeni 2:2
faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
Filipeni 2:22
Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.
Psalmi 55:13
Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!
Proverbe 31:29
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
Ioan 10:13
Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
Ioan 12:6
Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.
1 Corinteni 1:10
Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire.
1 Corinteni 1:11
Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.
Coloseni 4:11
şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
1 Timotei 1:2
către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!
2 Timotei 1:5
Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.
like-minded
1 Samuel 18:1
David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.
1 Samuel 18:3
Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.