Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
2 Corinteni 11:18-22
18
De vreme ce mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda şi eu.
19
Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, care sunteţi înţelepţi!
20
Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!
21
Spre ruşinea mea o spun, că am fost slabi! Totuşi, orice poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune şi eu înainte.
22
Sunt ei evrei? Şi eu sunt! – Sunt ei israeliţi? Şi eu sunt! – Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Şi eu sunt! –