Onesimus
Coloseni 4:7
Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul.
Filimon 1:10-19
10
Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
11
care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
12
Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13
Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
14
Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15
Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
16
dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17
Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
18
Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19
Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.