Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
1 Timotei 3:2
Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.
1 Timotei 3:4
să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.
1 Timotei 3:5
Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?