the deacons
Faptele Apostolilor 6:3-6
3
De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
4
Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”
5
Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
6
I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.
Filipeni 1:1
Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii:
double-tongued
Psalmi 5:9
Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare.
Psalmi 12:2
Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
Psalmi 50:19
Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri.
Psalmi 52:2
Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
Romani 3:13
Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;
Iacov 3:10
Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!
not given
1 Timotei 3:3
Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
Levitic 10:9
„Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,
Ezechiel 44:21
Niciun preot nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru.