thy
2 Timotei 4:9
Caută de vino curând la mine.
2 Timotei 4:13
Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele.
2 Timotei 1:4
Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.
and all
Romani 16:21-23
21
Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele. –
22
Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. –
23
Gaiu, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.
1 Corinteni 16:20
Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă.
2 Corinteni 13:13
Toţi sfinţii vă trimit sănătate.
Filipeni 4:22
Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului.
2 Ioan 1:13
Copiii surorii tale alese îţi trimit sănătate. Amin.
3 Ioan 1:14
Nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.