I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Romani 1:8
Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
Efeseni 1:16
nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
Filipeni 1:3
Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
Coloseni 1:3
Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi
1 Tesaloniceni 1:2
Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;
2 Tesaloniceni 1:3
Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.
2 Timotei 1:3
Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.