the fruit
Iacov 1:20
căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
Proverbe 11:18
Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
Proverbe 11:28
Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. –
Proverbe 11:30
Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –
Isaia 32:16
Atunci nepărtinirea va locui în pustiu, şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în pomet.
Isaia 32:17
Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
Osea 10:12
Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
Matei 5:9
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
Ioan 4:36
Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp.
Filipeni 1:11
plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
Evrei 12:11
Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.
make
Matei 5:9
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!