Eglon
Iosua 10:3
Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, şi lui Debir, împăratul Eglonului:
Iosua 12:12
împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;
Iosua 15:39
Lachis, Boţcat, Eglon,