the Lord
Iosua 21:44
Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; niciunul din vrăjmaşii lor nu putuse să le stea împotrivă, şi Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor.
great Zidon
Iosua 19:28
şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel mare.
Geneza 10:15
Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
Geneza 49:13
Zabulon va locui pe ţărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor, şi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
Zaharia 9:2
El se opreşte şi peste Hamat, care se mărgineşte cu Damascul, peste Tir şi Sidon, cu toată înţelepciunea lor!
Misrephoth-maim
Iosua 13:6
toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moştenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit;