fathers
1 Ioan 2:13
Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
because ye are
Efeseni 6:10
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Filipeni 4:13
Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
Coloseni 1:11
întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie,
2 Timotei 2:1
Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
the word
Psalmi 119:11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Ioan 5:38
şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.
Ioan 8:31
Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
Ioan 15:7
Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Coloseni 3:16
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
Evrei 8:10
Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
2 Ioan 1:2
pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac:
3 Ioan 1:3
A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr.
ye have overcome
Apocalipsa 2:7-3