that saith
1 Ioan 2:9
Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
1 Ioan 1:6
Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.
1 Ioan 1:8
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
1 Ioan 1:10
Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.
1 Ioan 4:20
Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?
Iacov 2:14-16
14
Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
15
Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16
şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
I know
Osea 8:2
Atunci vor striga către Mine: „Dumnezeule, noi Te cunoaştem, noi, Israel!” –
Osea 8:3
Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmaşul îi va urmări.
Tit 1:16
Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.
is a
1 Ioan 1:6
Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.
1 Ioan 1:8
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.