follow
Exod 23:2
Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.
Psalmi 37:27
Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.
Proverbe 12:11
Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
Isaia 1:16
Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!
Isaia 1:17
Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! –
Ioan 10:27
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
Ioan 12:26
Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
1 Corinteni 4:16
De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.
1 Corinteni 11:1
Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.
Efeseni 5:1
Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
Filipeni 3:17
Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi.
1 Tesaloniceni 1:6
Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;
1 Tesaloniceni 2:14
Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor.
2 Timotei 3:10
Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
Evrei 6:12
aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.
1 Petru 3:13
Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?
He that doeth good
1 Petru 3:11
să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.
1 Ioan 2:29
Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.
1 Ioan 3:6-9
6
Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.
7
Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.
8
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
9
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
he that doeth evil
Ioan 3:20
Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.