again unto
Psalmi 120:7
Eu sunt pentru pace; dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.
Romani 12:18
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
Evrei 12:14
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
1 Petru 3:11
să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.