flew
1 Samuel 15:19
Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”
did eat
Geneza 9:4
Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.
Levitic 3:17
Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge.”
Levitic 7:26
Să nu mâncaţi sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui.
Levitic 7:27
Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!”
Levitic 17:10-14
10
Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi voi întoarce faţa împotriva celui ce mănâncă sângele şi-l voi nimici din mijlocul poporului său.
11
Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.
12
De aceea am zis copiilor lui Israel: „Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să nu mănânce sânge.
13
Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele şi să-l acopere cu ţărână.
14
Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: „Să nu mâncaţi sângele niciunui trup; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit.”
Levitic 19:26
Să nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori.
Deuteronom 12:16
Numai sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa.
Deuteronom 12:23
Numai, vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este viaţa (sufletul); şi să nu mănânci sufletul împreună cu carnea.
Deuteronom 12:24
Să nu-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca apa.
Ezechiel 33:25
De aceea spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Voi mâncaţi carne cu sânge, vă ridicaţi ochii spre idolii voştri şi vărsaţi sânge. Şi voi să stăpâniţi ţara?
Faptele Apostolilor 15:20
ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.
Faptele Apostolilor 15:29
adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”