Eliab's anger
1 Samuel 16:13
Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea şi în cele următoare. Samuel s-a sculat şi s-a dus la Rama.
Geneza 37:4
Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.
Geneza 37:8
Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi?” Şi l-au urât şi mai mult, din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui.
Geneza 37:11
Fraţii săi au început să-l pizmuiască; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.
Proverbe 18:19
Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. –
Proverbe 27:4
Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
Eclesiastul 4:4
Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
Matei 10:36
Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.
Matei 27:18
Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
Marcu 3:21
Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Şi-a ieşit din minţi.”
I know
1 Samuel 16:7
Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”
Psalmi 35:11
Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
Iuda 1:10
Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.