And David said, What have I now done? Is there not a cause?
Proverbe 15:1
Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.
Faptele Apostolilor 11:2-4
2
Şi, când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur
3
şi ziceau: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei.”
4
Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
1 Corinteni 2:15
Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni.
1 Petru 3:9
Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.