Thou comest
Psalmi 44:6
Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa;
in the name
2 Samuel 22:33-35
33
Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă.
34
El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi El mă aşază pe locurile mele cele înalte.
35
Îmi deprinde mâinile la luptă, şi braţele mele întind arcul de aramă.
2 Cronici 32:8
Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
Psalmi 3:8
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)
Psalmi 18:2
Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!
Psalmi 20:5-7
5
Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
6
Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.
7
Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.
Psalmi 118:10
Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
Psalmi 118:11
Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.
Psalmi 124:8
Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.
Psalmi 125:1
(O cântare a treptelor.) Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
Proverbe 18:10
Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. –
2 Corinteni 3:5
Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,
2 Corinteni 10:4
Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Filipeni 4:13
Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
Evrei 11:33
Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor,
Evrei 11:34
au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.
defied
1 Samuel 17:10
Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.”
1 Samuel 17:26
David a zis oamenilor de lângă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta şi va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui Viu?”
1 Samuel 17:36
Aşa a doborât robul tău leul şi ursul; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui Viu.”
Isaia 37:23
Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împotriva cui ţi-ai ridicat glasul şi ţi-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel;
Isaia 37:28
Dar Eu ştiu când stai jos, când ieşi afară, când intri şi când eşti mânios împotriva Mea.