the men of Israel
1 Samuel 14:21
Evreii care erau mai dinainte la filisteni şi care se suiseră cu ei în tabără de pe unde erau împrăştiaţi s-au unit cu israeliţii care erau cu Saul şi Ionatan.
1 Samuel 14:22
Toţi bărbaţii lui Israel care se ascunseseră pe muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească şi ei în bătaie.
Judecatori 7:23
Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian.
2 Samuel 23:10
El s-a sculat şi a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada.
valley
Iosua 15:33-36
33
În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna,
34
Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35
Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36
Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor.
Iosua 15:45-36
Iosua 15:46-36