cast the javelin
1 Samuel 19:9
Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care şedea în casă, cu suliţa în mână. David cânta,
1 Samuel 19:10
şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit şi a scăpat noaptea.
1 Samuel 20:33
Şi Saul şi-a îndreptat suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David.
Proverbe 27:4
Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
Isaia 54:17
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.
And David
Psalmi 37:32
Cel rău pândeşte pe cel neprihănit şi caută să-l omoare.
Psalmi 37:33
Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
Isaia 54:17
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.
Luca 4:30
Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.
Ioan 8:59
La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.
Ioan 10:39
La auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă; dar El a scăpat din mâinile lor.